Tenisový oddíl Spartak Hořovice

Internetové stránky Tenisového oddílu Spartaku Hořovice

Pravidla

Příprava tenisových dvorců:

“Pokud je kurt vysušený (práší se antuka), je třeba celý kurt (i mimo vlastní hrací dvorec) pokropit - kropte tak, aby se na kurtu nevytvářely kaluže nebo mazlavá místa. Po ukončení kropení dvorce hadici natáhněte podél kurtu.

"Pokud je kurt naopak mokrý, přesvědčte se, zda je způsobilý pro hru, tzn. zda se při pohybu neboří obuv do antuky, či zda nejsou na některých místech louže.

 "Pokud při pobytu na kurtu zjistíte jakoukoliv technickou závadu (poškozenou lajnovačku, tekoucí vodovod, natrženou síťovačku, atp.) pokuste se okamžitě sami o nápravu, případně závadu ohlašte údržbě kurtu.

 "Na kurtu se v žádném případě nesmí hrát během deště.

Vlastní hra:

“Na tenisový kurt vstupujte pouze v tenisové obuvi, tj. obuvi s hladkou podrážkou, která nepoškozuje hrací povrch.

 "Pokud se během hry začne prášit antuka, kurt znovu pokropte.

 "Případné výmoly lehce srovnejte nohou.

Úprava tenisových dvorců po hře:

"Po skončení hry vždy celý kurt srovnejte pomocí dřevěného hrabla a po té zameťte k tomu určenou vlečnou sítí.
 

"Všechny odpadky odhoďte do odpadkového koše, případně odneste obsah koše a zlikvidujte ho vhodným způsobem.
 

"Ukliďte lajnovačku (pokud jste poslední na dvorcích), uzavřete boudu na lajnovačku a přesvědčete se, zda je řádně zavřená voda.
 

"Celý areál za sebou pečlivě zamkněte.
 

Pozn. po nedodržení některého z těchto pravidel může být provinilec následně vykázán z dvorce osobou zvolenou pro údržbu kurtu nebo jiným členem oddílu.

 
© 2007 sevenheaven@seznam.cz. Všechna práva vyhrazena.