Tenisový oddíl Spartak Hořovice

Internetové stránky Tenisového oddílu Spartaku Hořovice

Vstup

VSTUP NA TENISOVÉ DVORCE
TENISOVÉHO ODDÍLU TJ SPARTAK HOŘOVICE

JE POVOLEN POUZE PLATNÝM ČLENŮM,
Kteří MAJÍ fádně Splněny VŠECHNY
náležitosti vyplývající ze stanov
a povinností zveřejněných řídícím
výborem tenisového oddílu
na místech k tomu určených
(vývěsky na dvorcích).

NEČLENI MUSÍ MÍT U SEBE POTVRZENÍ
O PRONÁJMU TENISOVÉHO KURTU Č. 4.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU NEČLENÙ ODDÍLU
O PRONÁJEM TENISOVÉHO KURTU
KONTAKTUJTE PROSÍM:
p. PELÁN, MĚSTSKÝ ÚŘAD HOŘOVICE,
TEL.: +420 311 51 23 67

přelézání plotu je neoprávněné
vniknutí do areálu a bude řešeno
v součinnosti s policií ČR.

 
© 2007 sevenheaven@seznam.cz. Všechna práva vyhrazena.